Ohlédnutí za květnem 2015

05-06-2015 / V kategoriích: Ohlednuti, 2015

Státní správa, TLS/SSL, Virtualizace, Zranitelnost

Překlad: EN

Květen byl z hlediska incidentů a událostí v oblasti kybernetické bezpečnosti přinejmenším stejně bohatý, jako všechny předchozí měsíce tohoto roku. V následujících řádcích je zběžně zmíněno několik z těch podstatnějších.
Za velmi podstatnou květnovou událost lze považovat objevení zranitelnosti VENOM (Virtual Environment Neglected Operations Manipulation). Jedná se o slabinu v kódu virtuální disketové jednotky, užívané v několika virtualizačních platformách (QEMU, KVM, Xen). Uvedená zranitelnost umožňuje získat z virtualizovaného operačního systému pomocí přetečení zásobníku přístup přímo k hypervisoru. Vzhledem k tomu, že zranitelnost není specifická pro konkrétní operační systém, lze ji považovat za vysoce závažnou.
Zmínku si zaslouží též další zranitelnost v implementacích protokolu TLS/SSL pojmenovaná Logjam. V rámci spojení, užívajících Diffie Hellmanova algoritmu pro výměnu klíčů a podporujících jeho exportní verze, je možno pomocí uvedené zranitelnosti při man in the middle útoku snížit jejich zabezpečení.
Na závěr je vhodné zmínit, že vláda schválila Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na léta 2015 až 2020. Podrobnosti je možné nalézt zde.