SANS ISC Diary - Phishing e-mail spoofing SPF-enabled domain

17-10-2019 / V kategoriích: SANS ISC, Novinky, 2019

Malware, Phishing, SANS, SPF

Překlad: EN

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Je věnovaný mechanismu SPF a případům, kdy je možné podvrhovat e-maily i za domény, které jej užívají.

ISC