SANS ISC Diary - EML attachments in O365 - a recipe for phishing

31-10-2019 / V kategoriích: SANS ISC, Novinky, 2019

EML, O365, Phishing, SANS

Překlad: EN

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na dopady nedostatečné filtrace příloh se soubory EML v Office 365.

ISC