SANS ISC Diary - Did the recent malicious BlueKeep campaign have any positive impact when it comes to patching?

10-11-2019 / V kategoriích: SANS ISC, Novinky, Zranitelnosti, 2019

BlueKeep, Malware, SANS

Překlad: EN

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Pokud jste přemýšleli o tom, zda měla nedávná mediální bouře okolo využívání zranitlenosti BlueKeep nějaký dopad na patchování, je určen právě vám.

ISC