SANS ISC Diary - Quick look at a couple of current online scam campaigns

25-02-2020 / V kategoriích: SANS ISC, Novinky, 2020

FizzCore, SANS, Scam

Překlad: EN

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na několik podvodných online kampaní z poslední doby. Detailnější pohled na jednu ze stránek, užívaných v rámci jedné z těchto kampaní, za níž s velmi vysokou pravděpodobností stojí skupina FizzCore, můžete nalézt zde.

ISC