SANS ISC Diary - Crashing explorer.exe with(out) a click

30-03-2020 / V kategoriích: SANS ISC, Novinky, 2020

Microsoft, Post-exploitation, Red teaming, SANS, Windows, Zranitelnost

Překlad: EN

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na zranitelnost ve Windows, která umožňuje způsobit pád procesu explorer.exe při otevření speciálně připraveného souboru URL, nebo při otevření adresáře obsahujícího speciálně připravený soubor LNK.

ISC