Otevřené porty za časů Corony

02-04-2020 / V kategoriích: Novinky, 2020

COVID-19, HTTP, HTTPS, RDP, SSH, SSL, Shodan, TLS

Překlad: EN

Aktuální situace okolo Covid-19 donutila většinu organizací, u nichž to bylo možné, k podpoře práce z domova. Tato změna se také promítla v počtech otevřených portů dostupných z internetu - došlo, mimo jiné, k citelnému nárůstu dostupných SSH serverů. Neb je tento trend poměrně zajímavý, připravil jsem na základě dat ze služby Shodan několik grafů pokrývajících vývoj počtu vybraných otevřených portů na globální úrovni i ve vybraných státech. Najít je můžete zde.