SANS ISC Diary - Definition of 'overkill' - using 130 MB executable to hide 24 kB malware

14-08-2020 / V kategoriích: SANS ISC, Novinky, 2020

Malware, SANS, Trojan

Překlad: EN

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na na 130 MB velký EXE soubor, který v sobě nese 24 kB velký škodlivý payload.

ISC